Teambuilding/-udvikling

Nogle af ønskerne kunne være:

 • Udnytte hinandens ressourcer bedre.
 • Være loyal mod trufne beslutninger.
 • Afdække teamets/den enkeltes stærke og svage sider.
 • Give forståelse for et teams vilkår og betingelser.
 • Sætte fokus på rollemønstre/teamroller.
 • Give forståelse for et teams værktøjskasse.
 • Udbygge teamets/den enkeltes selvtillid og gennemslagskraft.
 • Give teamet/den enkelte bedre overblik i stressede situationer.

Midler:

 • Praktiske opgaver og teoretiske lektioner.
 • Modtage tilbagemeldinger/coaching efter hver opgave.
 • Løbende refleksion og læringspunkter.

Vi lægger vægt på øvelser, hvor medarbejderne udfordres i brugen af kommunikation, planlægning, uddelegering, samarbejde m.m. Opgaverne varieres således at der er mulighed for at både det mentale og fysiske bliver aktiveret.

Der fokuseres på at skabe paralleller til dagligdagen, hvor vi reflekterer over de læringspunkter der bliver berørt.

Tilbage til forsiden